Udruga Hal osnovana je s ciljem promicanja i unapređivanja glazbene i filmske kulture kao i umjetnosti općenito, organizira kulturno - umjetničke programe; koncerte, izložbe, festivale, glazbeno -scenske manifestacije, radionice, predavanja, seminare, slišaonice i slično što ostvaruje u suradnji sa srodnim domaćim i stranim udrugama, institucijama i manifestacijama.